Regulamin

(w wersji obowiązującej od dnia 5 lutego 2024 roku)

I. OGÓLNE INFORMACJE O SKLEPIE.

 1. Sklep internetowy [zwany dalej „Sklepem”], działający pod adresem magazynkontyienty.pl, prowadzony jest przez Kontynenty Dariusz Fedor, z siedzibą w Zielonce, nr NIP 1250125714, zwanym dalej Oficyną.
 2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów, w tym także plików elektronicznych (e-booków) znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
 3. Dane kontaktowe obsługi Sklepu: Oficyna Wydawnicza Kontynenty, ul. Klonowa 13, 05-220 Zielonka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, adres poczty elektronicznej: bok@magazynkontynenty.pl
 4. Fragmenty recenzji naszych produktów (przede wszystkim książek) opublikowane na stronie Sklepu pochodzą z zweryfikowanych przez Oficynę i renomowanych źródeł w szczególności: gazet i innych periodyków, portali i stron branżowych, blogów literackich oraz od naszych recenzentów. Staramy się obiektywnie prezentować opinie osób, które faktycznie zapoznały się z naszymi produktami. Na stronie internetowej Sklepu nie publikujemy opinii konsumenckich dotyczących naszych towarów i nie umożliwiamy również dostępu do wystawionych przez konsumentów opinii o naszych produktach opublikowanych na innych stronach internetowych.
 5. W naszym Sklepie nie stosujemy żadnych mechanizmów umożliwiających indywidualne dostosowanie ceny produktów na podstawie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Dla nas wszyscy Klienci są równi.
 6. Szczególne zasady sprzedaży przez Sklep treści cyfrowych (plików elektronicznych) zostały zamieszczone w rozdziale IX. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH (TREŚCI CYFROWYCH).

II. REJESTRACJA

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Oficyny zgodnie z opisem zawartym na tej stronie, zapoznanie się z informacjami przekazanymi Państwu przez Oficynę, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Mogą Państwo także zalogować się na stronie Oficyny jako zarejestrowani użytkownicy. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Oficynę. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika.
 3. Na podstawie danych z formularza zamówienia wystawimy paragon lub fakturę VAT (w zależności od wyboru klienta) i wyślemy zamówione przez Państwa towary pod wskazany przez Państwa adres. Koszt wysyłki ponosi Zamawiający produkty Oficyny.
 4. Zamawiający produkty składając zamówienie akceptuje otrzymanie faktury VAT w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Plik ten można otworzyć po zainstalowaniu dowolnej przeglądarki plików pdf.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej możecie Państwo także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Oficyny. W każdym czasie możecie Państwo zrezygnować z tej usługi.
 6. Uwaga! Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Zmiana danych wymaga ich aktualizacji, po kliknięciu przycisku „Edytuj profil”.

III. ZASADY ZAKUPÓW I PŁATNOŚCI

 1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oficyna prowadząc Sklep ma obowiązek dostarczać książki i inne towary bez wad. W przypadku, kiedy dostarczony przez nas Państwu towar posiada wady fabryczne, jest niezgodny z umową i złożonym przez Państwa zamówieniem itd. prosimy o podjęcie działań opisanych w niniejszym regulaminie, w szczególności w pozycji: VIII. REKLAMACJE lub ust. 17 pozycji IX. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH (TREŚCI CYFROWYCH).
 2. Wybrany produkt można od razu umieścić w koszyku lub najpierw zapoznać się z jego szczegółowym opisem, zawartym na stronie magazynkontynenty.pl i następnie zdecydować się na zakup.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez Oficynę za pośrednictwem strony internetowej Oficyny.
 4. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk”.
 5. Cena towaru – wskazana w jego opisie na stronie Oficyny – staje się dla Państwa wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT. W przypadku informowania o obniżce ceny towaru Sklep udostępnia Państwu również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 6. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Oficyny zawieracie Państwo z Oficyną umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów. Przed dokonaniem zakupu zostaniecie Państwo poinformowani o kosztach wysyłki zamówionych towarów.
 7. W zamówieniu dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazujecie adres wysyłki i dane kontaktowe.
 8. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego przez Państwa zamówienia i zawarcia umowy na odległość. Potwierdzenie to obejmuje wcześniej udostępnione Państwu na stronie naszego Sklepu informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, to jest w szczególności informacje o: głównych cechach świadczenia, danych identyfikujących i danych kontaktowych Oficyny (adresie Oficyny, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu), łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, sposobie i terminie zapłaty oraz spełnienia świadczenia, stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji (odpowiedzialności Oficyny za zgodność towarów z umową), sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy itd. W przypadku „plików elektronicznych” (e-booki lub audiobooki) wskazane powyżej potwierdzenie obejmuje także informację o udzielonej przez Państwa wyraźnej zgodzie na dostarczenie tych treści cyfrowych w okolicznościach wyłączających Państwa prawo do odstąpienia od takiej umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 9. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  a) za pobraniem – jeśli tylko taka forma płatności jest dostępna, w trakcie procedury składania zamówienia na stronie Oficyny.
  b) płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A.w Poznaniu (60–166), ul. Grunwaldzka 182, dokonywana przez Państwa przed realizacją przez Sklep Państwa zamówienia,
  c) płatność przelewem po mailowym otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia
  Więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem systemów PayU można znaleźć na stronie www.payu.pl.
 10. Płatność za pobraniem oznacza, że Oficyna wysyła Państwu zakupiony produkt, a płatność za niego następuje przy odbiorze dostarczonej przesyłki firmie wydającej w imieniu Oficyna zamawiane produkty.
 11. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Państwa zamówienia. Oficyna ma prawo z tego tytułu odstąpić od umowy zawartej z Państwem i niezwłocznie zwrócić wpłacone już przez Państwa pieniądze. Podobnie prawo odstąpienia w tym przypadku przysługuje też Państwu.
 12. Z chwilą przekazania przez Oficynę przesyłki z zamówionymi produktami za pośrednictwem wybranej przez Państwa firmy, akceptujecie Państwo odbiór tej przesyłki. Jednakże prawo (konsumenta) do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów, o którym mowa w art. 27 i następnych ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługiwać będzie Państwu jako konsumentom w terminie 14 dni, liczonym od dnia faktycznego przekazania Państwu zamawianych książek lub innych towarów za pośrednictwem wybranej przez Państwa firmy, a w przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Państwa jako konsumentów dopiero z chwilą wydania Państwu towaru przez wybraną przez Państwa firmę dostarczającą standardowo towary sprzedawane w Sklepie.
 13. W przypadku nieodebrania przesyłki, w wyznaczonym przez firmę kurierską czasie, przez kupującego, towar jest zwracany do Oficyny. Koszt takiego zwrotu, jak i ponownej wysyłki towaru ponosi kupujący zgodnie z cennikiem usług kurierskich danego przewoźnika.

IV. POTWIERDZENIE INFORMACJI PRZEZ OFICYNĘ

 1. Oficyna najpóźniej w momencie dostarczenia Państwu zamówionych w Sklepie książek lub innych towarów potwierdzi Państwu poniższe informacje dotyczące:
  • głównych cech świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,
  • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,
  • adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
  • adresu, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
  • łącznej ceny lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztów,
  • sposobu i terminu zapłaty,
  • sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie
  • kosztów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument,
  • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 2014 roku o prawach konsumenta lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy, zwłaszcza w zakresie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku kiedy Sklep rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 2. Potwierdzenie wskazanych powyżej informacji następuje w formie pisemnej lub w sposób wskazany w III.8.

V. KOSZTY WYSYŁKI

 1. W przypadku dostawy na terenie Polski:
  a) ponoszone przez Państwa koszty wysyłki firmą kurierską są niezależne od wielkości zamówienia i są wskazane na stronie Oficyny po kliknięciu w link “Koszyk/Dostawa i płatność” w trakcie procedury składania zamówienia,
  b) ponoszone przez Państwa koszty wysyłki do Paczkomatów firmy Inpost są wskazane na stronie Oficynę po kliknięciu w link “Koszyk/Dostawa i płatność” w trakcie procedury składania zamówienia.
  c) koszty dostawy, o której mowa w VI.8 Regulaminu oraz jej organizacji przez Oficynę pokrywa w całości i samodzielnie klient Sklepu,
  d) ponoszone przez Państwa koszty wysyłki za pomocą usługi Poczty Polskiej – usługa POCZTEX Kurier 48 są wskazane na stronie Oficyny po kliknięciu w link “Koszyk/Dostawa i płatność” w trakcie procedury składania zamówienia.
 2. W przypadku dostawy poza granicami Polski:
  Oficyna obecnie nie realizuje zamówień zagranicznych.

VI. TERMINY DOSTAWY

 1. Książki i inne towary dostarczane są przez firmę wykonującą transport produktów zgodnie z wybraną przez Państwa usługą.
 2. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w najbliższy dzień pracujący, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przez firmę wykonującą transport produktów, wskazany na jej stronie internetowej (www.pocztex.pl, www.inpost.pl) .
 4. Wysyłkę pocztową można śledzić poprzez stronę http://emonitoring.poczta-polska.pl,
 5. Wysyłkę do paczkomatu i kurierską można śledzić poprzez stronę: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek
 6. Zamówione przez Państwa w Sklepie oferowane książki lub inne towary mogą być dostarczone Państwu w inny, wskazany przez Państwa sposób, po uzgodnieniu odpowiednich warunków takiej dostawy, w terminie odpowiadającym wybranemu sposobowi takiej dostawy.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z  art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru, a więc od dnia objęcia książki lub innego towaru w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwo osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oficyna niezwłocznie potwierdzi Państwu fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila.
  W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres:
  Kontynenty Dariusz Fedor, ul. Klonowa 13, 05-220 Zielonka
  z dopiskiem: “Zwrot”
  Pisemne  oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a Państwo ponosicie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar musi więc być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom w wypadku umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (VII.1) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli przy nabyciu towarów, albo na wskazany przez Państwa rachunek bankowy. W takiej sytuacji Oficyna wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Przesłanie faktury korygującej w taki sposób na wskazany adres uznane będzie za potwierdzenie jej odbioru przez Zamawiającego produkty. Oficyna w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi, biorąc pod uwagę to, że ze względu na swój charakter nasze towary mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 7. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Państwa przez Sklep ponosicie Państwo.

VIII. REKLAMACJE

 1. W przypadku braku zgodności towaru z zawartą z Wydawnictwem umową reklamowany przez Państwa produkt (a więc posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:
  Kontynenty Dariusz Fedor, ul. Klonowa 13, 05-220 Zielonka z dopiskiem: „Reklamacja”.
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 4. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy towar zostanie (ze względu na asortyment Sklepu) wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle Państwa życzenia: zwróci Państwu niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) cenę towaru wraz z kosztami przesyłki lub zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty.
 5. W przypadku uwzględnienia przez Oficynę złożonej przez Państwa reklamacji Oficyna wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Przesłanie faktury korygującej w taki sposób na wskazany adres uznane będzie za potwierdzenie jej odbioru przez Zamawiającego produkty.
 6. Informujemy, że w stosunku do Państwa jako konsumentów Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towarów z umową na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zawartych w przepisach od art. 43a do art. 43q tej ustawy), udostępnionej pod następującym linkiem w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140000827
 7. Brak zgodności towaru z umową występuje w szczególności gdy:
  a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność lub interoperacyjność nie są zgodne z zawartą z Państwem umową,
  b) towar jest nieprzydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Państwu jako konsumentom, o którym Państwo powiadomiliście Sklep najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował,
  c) towar nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
 8. W przypadku braku zgodności z umową dotyczącej jedynie niektórych towarów dostarczonych Państwu przez Oficynę na podstawie umowy mogą Państwo odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów. Prawo to przysługuje również w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Państwa wraz z towarami niezgodnymi z umową jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Państwo jako konsumenci zgodzili się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

IX. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH (TREŚCI CYFROWYCH)

 1. Przez „pliki elektroniczne” w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-booki lub audiobooki (treści cyfrowe), które są oferowane do sprzedaży przez Oficynę w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Państwa urządzeniach elektronicznych.
 2. Oficyna oferuje:
  a) e-booki (cyfrowe wydania książek) w formatach: ePub, MOBI, PDF.
  b) audiobooki (cyfrowe nagrania dźwiękowe tekstu publikacji książkowej lub jej wybranych fragmentów) w formacie mp3.
 3. Opis e-booka lub audiobooka na stronie Sklepu zawsze zawiera wskazanie formatu, w którym można go nabyć. Przed dokonaniem zakupu powinni Państwo sprawdzić, czy urządzenie elektroniczne, którym Państwo dysponujecie spełnia odpowiednie wymagania sprzętowe w celu odtworzenia pliku elektronicznego oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie pliku elektronicznego na Państwa urządzeniu elektronicznym.
 4. Zamówienie obejmujące e-booki lub audiobooki może być łączone z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w Sklepie, z tym, że w przypadku plików elektronicznych, po dokonaniu stosownych płatności, na wskazany przez Państwa e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego przez Państwa pliku elektronicznego. W przypadku zamówienia pliku elektronicznego składacie Państwo oświadczenie o kraju swojego stałego miejsca zamieszkania w celu ustalenia przez Oficynę miejsca świadczenia usługi i właściwego rozliczenia podatku od towarów i usług.
 5. Korzystanie z plików elektronicznych w postaci e-booków lub audiobooków możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich programów, których wybór zdeterminowany jest przez rodzaj posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego (komputer, urządzenie mobilne itd.) i zainstalowanego systemu operacyjnego. Instalacja oprogramowania niezbędnego dla korzystania z plików elektronicznych jest zawsze przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Państwem, a dostawcą takiego oprogramowania. Składający zamówienie przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego. Wobec wielości urządzeń elektronicznych i oprogramowania do nich używanego proponujemy, aby Państwo przed zakupem pliku elektronicznego skontaktowali się z producentem swojego urządzenia elektronicznego (np.: czytnika) lub stosownego oprogramowania i ustalili, czy dane urządzenie lub oprogramowanie będzie potrafiło otworzyć pliki elektroniczne, które zamierzają Państwo nabyć.
 6. Do otwarcia plików w formacie:
  • mobi wystarczy czytnik sprzętowy (przykładowo Kindle) lub programowy zgodny z tym formatem (np.: Mobi Pocket Reader, Calibre itd.),
   • ePub wystarczy czytnik sprzętowy lub programowy zgodny z tym formatem (np.: Adobe Digital Editions, Nexto Reader, Bluefire Reader itd.),
    • mp3 potrzebny jest komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników, słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu plików w tym formacie (np.: Winamp, Windows Media Player, itd.) lub dowolny odtwarzacz plików muzycznych umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie mp3.
 1. W razie wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących sprzedaży elektronicznych, zwłaszcza natury technicznej (charakterystyki, objętości oraz formatu plików) prosimy o kontakt z Wydawnictwem pod adresem e-mail: bok@magazynkontynenty.pl przed dokonaniem zakupu pliku elektronicznego. Postaramy się wyjaśnić wszelkie Państwa wątpliwości.
 2. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonych na stronach internetowych PayU odpowiada wyłącznie PayU.
 3. PayU nie jest stroną, ani w żaden inny sposób nie jest objęte skutkami prawnymi umów zawieranych pomiędzy Państwem, a Sklepem.
 4. PayU nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęte skutkami prawnymi umowy, którą zawieracie Państwo z własnym bankiem w celu przekazania za pośrednictwem banku środków pieniężnych PayU na zapłatę za zakupione w Sklepie pliki elektroniczne.
 5. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, ustalonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia dotyczącego pliku elektronicznego następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Państwa zapłaty.
 7. Sklep po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówione pliki elektroniczne, w ciągu najwyżej 72 godzin prześle Państwu na wskazany w zamówieniu adres e-mail, informację o potwierdzeniu otrzymania należności i sposobie pobrania pliku elektronicznego oraz na Państwa żądanie fakturę VAT w formie elektronicznego załącznika. 
 8. W przypadku, kiedy z niezależnych od Oficyny powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Państwa o tej okoliczności, przesyłając stosowną informację na wskazany przez Państwa adres e-mail, a w sytuacji dokonania już zapłaty przez Państwa za zamówienia, Sklep niezwłocznie podejmie wszelkie starania, aby zapewnić jak najszybszy zwrot wpłaconych środków na Państwa rachunek bankowy.    
 9. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od zawartej z Sklepem na odległość umowy zakupu pliku elektronicznego  przez Państwa nie przysługuje Państwu jako konsumentom w odniesieniu do umowy o dostarczenie pliku elektronicznego, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Państwa jako konsumentów i po poinformowaniu Państwa przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia w takich warunkach (art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Sklep przed dokonaniem zakupu poinformuje więc Państwa o tym, że:
  a) zawarcie umowy zakupu pliku elektronicznego i spełnienie świadczenia przez Sklep wymaga Państwa wyraźnej zgody,
  b) po spełnieniu świadczenia przez Sklep (udostępnieniu pliku elektronicznego) utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy,
  a Państwo potwierdzą przyjęcie do wiadomości tych zasad.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych plików elektronicznych, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem i umową należy zgłosić na adres e-mail: bok@magazynkontynenty.pl. Oficyna dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego załatwienia spraw reklamacyjnych (w tym także ewentualnego doprowadzenia treści cyfrowych do zgodności z umową) i poinformowania Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 11. Oficyna w celu ochrony praw autorskich autorów publikacji wydanych przez Oficynę zastrzega sobie możliwość oznaczania sprzedawanych plików elektronicznych oznaczeniami indywidualizującymi daną kopię pliku elektronicznego tzw. „znakiem wodnym”, poprzez umieszczenie w tym pliku w sposób widoczny lub w sposób niejawny danych identyfikujących konkretnego nabywcę pliku i zawartą z nim umowę. Oznaczenia takie nie służą zbieraniu jakichkolwiek informacji na Państwa temat. Zawierając umowę sprzedaży pliku elektronicznego z Oficyną wyrażają Państwo zgodę na takie oznaczenia i zobowiązujecie się Państwo nie podejmować żadnych działań w celu usunięcia z danego pliku elektronicznego tego oznaczenia lub jego modyfikacji.
 12. W wyjątkowych przypadkach i jedynie wtedy, kiedy z opisu konkretnego pliku elektronicznego na stronie Sklepu będzie tak wynikać, Oficyna – w celu ochrony praw autorskich publikacji wydanych przez Oficyna – zastrzega sobie prawo do zabezpieczania ich za pomocą systemu ochrony praw autorskich DRM (Digital Rights Management).
 13. Dokonanie zakupu plików elektronicznych w naszym Sklepie upoważnia Państwa do ich utrwalenia i odtwarzania jedynie przy wykorzystaniu posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego, na które przedmiotowy plik elektroniczny zostanie pobrany. Dodatkowo nabywca pliku elektronicznego od Oficyna ma prawo utrwalać go i odtwarzać na innych urządzeniach elektronicznych stanowiących jego własność. Jednakże zakup przez Państwa pliku elektronicznego od Oficyny umożliwia korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem – w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania, wyłącznie na własny Państwa (nabywców) użytek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa”).
 14. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy, w związku z nabyciem przez Państwa plików elektronicznych od Oficyny w żadnym wypadku nie jesteście także Państwo, bez pisemnej zgody Oficyny, uprawnieni do:
  ● ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu, w całości ani we fragmentach, w rozumieniu Ustawy,
  ● jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość,
  ● ich publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania,
  ● usuwania z nich „znaków wodnych” lub innych technicznych zabezpieczeń oraz jakichkolwiek innych modyfikacji,
  ● oddawania ich w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim,
  ● jakiegokolwiek ich komercyjnego wykorzystywania,
  ● ich udostępniania w jakikolwiek sposób innym osobom w sieci Internet.
 15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Rejestrując się na stronie WWW Oficyny, zamawiając Newsletter Oficyny lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Oficynę w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia na towary lub usługi (w tym usługi informacyjne). Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Oficynie do zrealizowania zawartej z Państwem umowy na dostawę towarów lub świadczenia innych usług (dostarczanie informacji o wydarzeniach i nowościach związanych z Oficyną itd.) na rzecz Państwa. Państwa zgoda stanowi dla nas podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych, więc bez niej nie możemy podejmować żadnych czynności.
 2. Dane osobowe, które Państwo nam przekazują są chronione przez nas zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) popularnie nazywanym „RODO”, obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku (dostępne tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).
 3. Zgodnie z definicją RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Kontynenty Dariusz Fedor, ul. Klonowa 13, 05-220 Zielonka, NIP: 1250125714.
 5. W jakiejkolwiek sprawie dotyczącej danych osobowych należy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: bok@magazynkontynenty.pl.
 6. Oficyna jednoznacznie oświadcza, że w żaden sposób nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa i przetwarza je wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania zawartej z Państwem umowy na dostawę towarów lub świadczenia innych usług. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i nie sprzedajemy ich nikomu. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani transferowane do państwa trzeciego.
 7. Osobom fizycznym, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa dotyczące tych danych, a Oficyna jest odpowiedzialna za ich realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja wskazanych poniżej uprawnień będzie jednak możliwa dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby żądającej dokonania danych czynności.
 8. Wnioski dotyczące wykonywania poniższych uprawnień można wysłać na adresem e-mail: bok@magazynkontynenty.pl
 9. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
  • dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator,
  • sprostowania, zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, w szczególności w sposób wskazany w II.6,
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, wycofania tej zgody w dowolnej chwili – informujemy jednak, że w takiej sytuacji (bez tych danych) nie będziemy mogli podjąć żadnych czynności wynikających z Państwa żądań i będziemy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków do ograniczenia korzystania z naszych usług,
  • ograniczenia przetwarzania (np.: w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację (chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa),
  • żądania usunięcia danych (przykładowo w sytuacji, gdy: nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub wycofano zgodę na przetwarzanie danych) – informujemy jednak, że w takiej sytuacji (bez tych danych) nie będziemy mogli podjąć żadnych czynności wynikających z Państwa żądań i będziemy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków do ograniczenia korzystania z naszych usług,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Państwa dane osobowe przechowywane są przez nas jedynie przez okres niezbędny do realizacji przez Państwa zamówień na towary lub usługi (w tym usługi informacyjne). Zostaną usunięte wraz z usunięciem przez Państwa konta, jeśli takie założyliście.
 2. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 3. Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, czemu służy w szczególności zakładka “Moje konto”.

XI. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Sklep zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Sklep ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO”) itd.
 2. Postanowienia Regulaminu Sklepu rozdziału IV — „Potwierdzenie Oficyna”, VII — „Prawo odstąpienia od umowy” oraz wszystkie inne odnoszące się bezpośrednio do praw konsumentów wynikających między innymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie mają zastosowania w przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami, przy czym jednak przepisy dotyczące konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Do umów zawartych przez Państwa z Oficyną przed dniem 25 stycznia 2023 roku (dniem wejścia w życie przepisów niniejszego regulaminu) mają zastosowanie przepisy dotychczasowego regulaminu Sklepu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

(formularz ten należy wypełnić, podpisać i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: Kontynenty Dariusz Fedor, ul. Klonowa 13, 05-220 Zielonka z dopiskiem: „Zwrot” oraz e-mailem na adres bok@magazynkontynenty.pl)

“Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”

Kontynenty Dariusz Fedor
ul. Klonowa 13
05-220 Zielonka
e-mail.: bok@magazynkontynenty.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data”

(*) Niepotrzebne skreślić.