Próg u progu

Tekst: Jerzy Bralczyk; Z jednej strony – przeszkoda, z drugiej – miejsce przejścia w inną, wyższą jakość. Z jednej – granica, do której lepiej się nie zbliżać, z drugiej – początek. Próg możliwości, wrażliwości,...

Przeklęte wyklinanie

Tekst: Jerzy Bralczyk; Imiesłów wyklęty, choć oznaczający formalnie i regularnie kogoś dotkniętego najbardziej bodaj dotkliwym społecznie dotknięciem, jest jakoś zarazem szlachetnie uwznioślający. Wielu z nas śpiewało o „wyklętym ludu ziemi”,...

Zyski ze straty

Tekst: Jerzy Bralczyk; Zyski i straty można pojmować niejako symetrycznie – jak plusy i minusy, jak początki i końce. Plus nie istnieje bez minusa; gdy jest początek, i koniec być musi. Ktoś zyska, to inny straci (stare...