Zasady użytkowania aplikacji mobilnej „Kontynenty”

 1. Firma „Fedor” Dariusz Fedor (dalej Firma) z siedzibą w Zielonce, ul. Klonowa 13, NIP: 125–012–57–14 REGON: 146191544 udostępnia użytkownikom „Kontynenty” w formie aplikacji mobilnej „Kontynenty”, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS oraz Android.
 2. Aplikacja „Kontynenty” udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store oraz Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play).
 3. Firma udostępnia użytkownikom aplikacji „Kontynenty” poszczególne wydania „Kontynentów”, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”
  – w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów,
  – w formie automatycznie odnawialnej rocznej subskrypcji.
 4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.
 5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.
 6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)
 7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na urządzenie obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.
 8. Firma umożliwia użytkownikom bezpłatne pobrania poszczególnych wydań (produktów w aplikacji) w ramach innych usług lub produktów, np. pakietów prenumeraty typu „Premium” (produkty łączone, np. prenumerata wydania drukowanego + wydanie cyfrowe). W takim przypadku aplikacja umożliwia użytkownikom opcję logowania do usługi, udostępnianej przez wydawcę.
 9. Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze Wydawcy.
 10. Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa Wydawca w ramach oferowanej przez siebie usługi.
 11. W przypadku korzystania z opcji logowania do usługi Wydawcy, usługa jest dostępna bez względu na system operacyjny urządzeń, z jakich się korzysta. Domyślnie jednym loginem można się zalogować na 5 urządzeniach.
 12. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:
  – Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html
  – Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

 

Polityka prywatności

 1. Firma „Fedor” Dariusz Fedor (dalej Firma) z siedzibą w Zielonce, ul. Klonowa 13, NIP: 125–012-57–14 REGON: 146191544, traktuje ochronę prywatności w internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuły prasowe Firmy w wersji na tablety za pośrednictwem Apple Store lub Google Play (dalej Klienci), priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. W związku z powyższym stworzyła niniejszy dokument – Politykę Prywatności.
 2. Firma oświadcza, iż zamówienie prenumeraty tytułów prasowych Firmy w wersji na tablety przez Klienta w ramach Apple Store i Google Play nie powoduje przetwarzania przez Firmę jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Firmę nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Firmy w wersji na tablety. Firma nie będzie również wykorzystywała jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
 3. Firma, realizując zamówienie prenumeraty jej tytułów prasowych w wersji na tablet, przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
 4. Firma nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Klient poprzez linki zamieszczone w ramach wydań tytułów prasowych Firmy w wersji na tablety.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store i Google Play. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store i Google Play.
 6. W przypadku pytań Klientów dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o wysyłanie maila na adres: bok@magazynkontynenty.pl